Bộ bàn ghế gỗ phòng khách

Bộ bàn ghế quốc triện gỗ nu hương

Bộ nu gù hương quốc triện 6 món
1 bàn : Dài 1m36, rộng 70cm
1 đoản: Dài 1m80, sâu 60cm, cột 11cm
2 ghế: Rộng 73cm, sâu 60cm
1 đôn cao: 40x50cm, cao 60cm
1 đôn thấp: 40x40cm, cao 47cm